ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី 811នាក់បន្ថែមទៀត​ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 798នាក់

នៅថ្ងៃទី22 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន 811នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន 798នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត20នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន 70,419នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប 62,577នាក់ និងស្លាប់សរុប 1,188នាក់៕