ព័ត៌មានជាតិ December 7, 2021

ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ១៤នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ ១៥នាក់

Khmerpress

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ១៤នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ១៥នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្មី ៤នាក់(មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ២នាក់) គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ១២០,២៨៦នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ១១៦,៦៤២នាក់ និងស្លាប់សរុប ២,៩៦៧នាក់៕