លោក សុខ សារួន ជានិស្សិតអាហាររូបករណ៍ត្រូវបានសាលាជ្រើសអោយទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី បានមកចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួន

លោក សុខ សារួន ជាបុគ្គលិកបម្រើការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែង ហើយក៏ជានិស្សិតត្រូវបានសាលាជ្រើសរើសទៅរៀននៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី រយៈពេលបីខែ ក្រោមជំនួយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និង សាកលវិទ្យាល័យ ដេមៀរទ្រឺ ខលឌឺមារ តាមរយៈកម្មវិធី Erasmus+ Mobility Project…

ល្អណាស់! កំឡុងពេលកូវីដ និស្សិតពិបាកទៅសិក្សាក្រៅប្រទេស យុវជនរៀនឆ្នាំទី៤ម្នាក់ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដាក់ពាក្យសុំអាហាររូបករណ៍ រៀនតាម online នៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅក្រៅប្រទេស

ប្អូនប្រុស ណុះ ណាវី ជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជានិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើមុខវិជ្ជា Bushfires: Response, Relief and Resilience ដោយជោគជ័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle Australia​…