បច្ចេកវិទ្យា September 17, 2021

ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសពីឧបករណ៍ទីផ្សារថ្មីមួយចំនួន សម្រាប់ឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍនៅលើ App Store អាចបង្ហាញស្នាដៃបង្កើតថ្មីៗ និងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេបាន

Khmerpress

ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែបានប្រកាសនូវឧបករណ៍ទីផ្សារមួយចំនួន (marketing tools) សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍនៅលើ App Store របស់ខ្លួន ដែលកំពុងសម្លឹងចង់ផ្សព្វផ្សាយ App ថ្មីៗ ដែលពួកគេបង្កើតឡើង។ ការដាក់ឱ្យដំណើរការនូវឧបករណ៍ទីផ្សារថ្មីនេះ បានកើតឡើងមុនពេលការចេញជាផ្លូវការនូវប្រតិបត្តិការ iOS 15 និង watchOS 8 នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះ។ ក្រុមហ៊ុន Apple បានពន្យល់ថា ឧបករណ៍ទីផ្សារថ្មីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកអភិវឌ្ឍក្នុងការបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗ ដូចជាបដា និងរូបភាព ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ App របស់ពួកគេជាដើម។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកអភិវឌ្ឍអាចបង្កើតស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួន បូករួមទាំង icon, QR code ឬ badge ដោយគ្រាន់តែធ្វើការចុចតាមការណែនាំ ២ ទៅ ៣ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ។

Promote it like a pro: វាជួយឱ្យអ្នកដែលចូលមើលមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើ App ថ្មីៗទាំងនោះ មិនថាជាការបង្កើតថ្មី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការផ្ដល់ជូនពិសេស ឬការជៀវទៅប្រើប្រាស់នោះទេ។

Stand out on social: អ្នកអភិវឌ្ឍអាចសរសេរសារដើម្បីឱ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញ ហើយការផ្ញើសារនោះក៏នឹងអាចចែកចាយទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍ ដែលមានន័យថា អ្នកអ្នកអភិវឌ្ឍនឹងអាចរកអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្របានច្រើន ជាមួយការបង្កើតថ្មីៗរបស់ពួកគេ។

Your app, your style: អ្នកអភិវឌ្ឍអាចបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ ជ្រើសរើស background ហើយទំហំដែលខ្លួនពេញចិត្ត បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 និង tvOS 15 នឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ។ វានឹងក្លាយជាពេលវេលាដែលមមាញឹកបំផុត សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬស្នាដៃថ្មីៗ ឱ្យបានសមស្របជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីៗទាំងនេះ៕

អត្ថបទ៖ លីដា
ប្រភព៖ 9to5mac