ព័ត៌មានជាតិ May 14, 2021

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ៨នាក់បន្ថែមទៀត

Khmerpress

(កំពង់ស្ពឺ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨នាក់បន្ថែមទៀត ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖