ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការ បញ្ជាក់ថាបណ្ណបើកបរដែលហួសសុពលភាពអាចបន្តបាន ដោយគិតកម្រៃសេវា និងតម្រូវឱ្យមានឯកសារទាំងនេះ

BY
Khmerpress
September 13, 2022
ក្រសួងសាធារណការ បញ្ជាក់ថាបណ្ណបើកបរដែលហួសសុពលភាពអាចបន្តបាន ដោយគិតកម្រៃសេវា និងតម្រូវឱ្យមានឯកសារទាំងនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសាធារណការ ឆ្លើយសំណួរ ដែលសួរច្រើនជាងគេ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ (Hotline 1275) ប្រចាំខែកក្កដា និងសីហា ដោយបានសួរថា៖ តើបណ្ណបើកបរដែលហួសសុពលភាពអាចបន្តបានដែរឬទេ? ឯកសារអ្វីខ្លះ? តម្លៃប៉ុន្មាន?

ក្រសួងសាធារណការ បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ បណ្ណបើកបរដែលហួសសុពលភាព អាចស្នើសុំបន្តសុពលភាពបាន ឯកសារតម្រូវ៖
-បណ្ណបើកបរដែលត្រូវបន្តសុពលភាព (ច្បាប់ដើម)
-អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (ច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច)
-លិខិតបញ្ជាក់កាយសម្បទា (មាននៅទីតាំងផ្តល់សេវា)
-រូបថតខ្នាត ៤x៦ ផ្ទៃពណ៌សចំនួន ៣សន្លឹក
កម្រៃសេវា៖
-ប្រភេទ “ក” ២០.០០០ រៀល
-ប្រភេទ “ខ” “គ” “ឃ” “ង” ៣០.០០០ រៀល
*ករណីបណ្ណបើកបរហួសសុពលភាពចាប់ពី៣០ថ្ងៃឡើងទៅ នឹងមានការពិន័យ ៥០០៛/ថ្ងៃ។
:::ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ(Hotline)៖ 1275

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT

Share This Post: