ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការ បញ្ជាក់ថា បណ្ណបើកបរជាតិអាចស្នើសុំប្តូរបណ្ណបើកបរអន្តរជាតិបាន ដោយគិតកម្រៃសេវា និងតម្រូវមានឯកសារទាំងនេះ

BY
Khmerpress
September 17, 2022
ក្រសួងសាធារណការ បញ្ជាក់ថា បណ្ណបើកបរជាតិអាចស្នើសុំប្តូរបណ្ណបើកបរអន្តរជាតិបាន ដោយគិតកម្រៃសេវា និងតម្រូវមានឯកសារទាំងនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសាធារណការ ធ្វើការឆ្លើយសំណួរ ដែលសួរច្រើនជាងគេ ប្រចាំខែកក្កដា និងសីហា តាមរយៈលេខទូរសព្ទ (Hotline)៖ 1275 ដោយបានសួរថា តើបណ្ណបើកបរជាតិអាចប្តូរយកបណ្ណបើកបរអន្តរជាតិបានដែរឬទេ? ឯកសារអ្វីខ្លះ? តម្លៃប៉ុន្មាន?

ក្រសួងសាធារណការ បានបញ្ជាក់ចម្លើយយ៉ាងដូច្នេះថា៖ អាចស្នើសុំប្តូរបណ្ណបើកបរអន្តរជាតិបានឯកសារតម្រូវ៖
-បណ្ណបើកបរ (ច្បាប់ដើម)
-អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (ច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច)
-រូបថតខ្នាត ៤.៥ x ៤.៥ ផ្ទៃពណ៌សចំនួន ៤សន្លឹក។

កម្រៃសេវា៖
-បណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ ២៥០.០០០ រៀល
:::ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ(Hotline)៖ 1275

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT

Share This Post: