ព័ត៌មានជាតិ

ឱកាស! ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៩០រូប ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ

BY
Khmerpress
November 25, 2022
ឱកាស! ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៩០រូប ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា បម្រើការងារ នៅទីស្ដីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល សូមជូនដំណឹង ដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៩០រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថា ក្រសួងចាប់ផ្ដើមបេីកទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ៕

ប្រភព៖ Ministry of Mines and Energy Cambodia

Share This Post: