ព័ត៌មានជាតិ May 30, 2021

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៨៨នាក់ថែមទៀត

Khmerpress

(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៨៨នាក់ថែមទៀត ដែលទើបរកឃើញ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖