ព័ត៌មានជាតិ

បញ្ចប់មុខតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើនកុល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម ក្រសួងមហាផ្ទៃ មានឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋាន ឲ្យមកជាមន្ត្រី

BY
Khmerpress
May 26, 2022
បញ្ចប់មុខតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើនកុល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម ក្រសួងមហាផ្ទៃ មានឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋាន ឲ្យមកជាមន្ត្រី

យោងតាមអនុក្រឹត្យបញ្ចប់តំណែង ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បានឲ្យដឹងថា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសម្រេច បញ្ចប់មុខតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើនកុល អត្តលេខ ៥៤៥៧៧ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម ក្រសួងមហាផ្ទៃ មានឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋាន ឲ្យមកជាមន្ត្រី៕

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ ខ្មែរណូត

Share This Post: